Het SNA-keurmerk

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

- De identificatie van de onderneming;

- De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en
omzetbelasting;

- Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);

- Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het
gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;

- Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en
boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Controleerhierhet register