OSB-Keurmerk

Het OSB-Keurmerk is een feit. Dit keurmerk brengt de kwaliteit en betrouwbaarheid van schoonmaak- en glazenwasserbedrijven in beeld. De leden van OSB hebben hier het afgelopen jaar flink in geïnvesteerd. In totaal zijn ruim 250 bedrijven in het bezit van het OSB-Keurmerk waaronder ook Maas en Waal schoonmaak- & bedrijfsdiensten. Bij OSB-Keurmerk bedrijven zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat zij brede vakkennis hebben, de administratie op orde hebben, belasting en premies betalen, eerlijk zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken. Bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd of zij nog steeds voldoen aan de eisen van het OSB-Keurmerk.

Het OSB-Keurmerk voor de schoonmaak- en glazenwasserbedrijven bestaat uit drie onderdelen:

  • De NEN 4400-1 norm. Hiermee toont het bedrijf aan de financiële en personele administratie op orde te hebben, belasting en premies te betalen en geen mensen in dienst heeft die niet in Nederland mogen werken.
  • De Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Deze code heeft als doel de marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche te verbeteren. In deze code is vastgelegd dat bij inkoop van schoonmaak niet alleen gekeken wordt naar de prijs, maar dat ook de kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden belangrijk zijn.
  • Enkele schoonmaakspecifieke eisen. Hierin wordt bijvoorbeeld de communicatie tussen de schoonmaak- en glazenwasserbedrijf en de opdrachtgever geregeld, maar ook het meten van de kwaliteit van het schoonmaakwerk. Evenals het toetsen van de CAO en het beschikken over een opzichtverzekering.

Aan de introductie van het keurmerk is door de brancheorganisatie en de leden afgelopen twee jaar gewerkt. OSB is verheugd dat de leden het keurmerk massaal ondersteunen en voldoen aan de nieuwe eisen, of dat binnenkort zullen doen. De vereniging heeft afgelopen jaar echter ook afscheid genomen van 60 bedrijven, de helft hiervan vanwege het keurmerk en een aanzienlijk deel vanwege economische omstandigheden. Op de www.osb.nl is te zien welke bedrijven het OSB-Keurmerk mogen voeren. OSB verwacht de komende periode ook een aantal nieuwe leden te mogen verwelkomen, die aansluiting bij de brancheorganisatie zoeken vanwege de introductie van het keurmerk. Dit laat zien dat het keurmerk de werking heeft waar vooraf op gehoopt is. OSB-leden die het keurmerk nog niet hebben, krijgen tot 1 mei a.s. om het alsnog te behalen.

Hans Simons, voorzitter OSB: "Ik ben enorm trots dat meer dan de helft van de leden er nu al in geslaagd is het OSB-Keurmerk te behalen of dat de komende weken verkrijgt. De introductie van het keurmerk is gedegen aangepakt, en het staat ook ergens voor. Dit is een geweldige stap voorwaarts in de transparantie en de professionalisering van de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Iedere serieuze opdrachtgever wil toch alleen maar zaken doen met een keurmerkbedrijf."